Tag: देव

पुस्तके - थोडक्यात परिचय

देव? छे! परग्रहावरील अंतराळवीर

मेक्सिको मधील माया लोकांच्या पिरॅमिड मध्ये शिलाखंडावर अग्निबाणातील अंतराळवीर कोरलेला आहे. पेरू देशातील अतिप्राचीन दगडांवर हृदय बदलण्याच्या शस्त्रक्रियेचा एक टप्पा दाखवण्यात आला आहे. सुमेरियन लोकांनी अशी एक पंधरा आकडी संख्या लिहून ठेवली आहे जी आजच्या कॉम्प्युटर मध्ये सुद्धा येत नाही. चीन मध्ये भूकंपात सरोवरातून वर आलेल्या पिरॅमिड वर अग्नीबाणांची चित्रे आहेत. इस्टर आयलंड वरील ३३ Read more